Bài Giảng Thứ Tư Tuần Iv Mùa Chay

Bài Giảng Thứ Tư Tuần Iv Mùa Chay Download Bài Giảng Thứ Tư Tuần Iv Mùa Chay mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Bài Giảng Thứ Tư Tuần Iv Mùa Chay'.
MP3 file name: B%C3%A0i+Gi%E1%BA%A3ng+Th%E1%BB%A9+T%C6%B0+Tu%E1%BA%A7n+Iv+M%C3%B9a+Chay.mp3
MP3 bitrate: 320kbps CBR or 256kbps VBR (CD Quality)
More from Bài Giảng Thứ Tư tuần IV Mùa Chay

Bài Giảng Thứ Tư tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Tư tuần IV Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 9'16"
MP3 filesize: 13.90 MB
Download Bài Giảng Thứ Tư tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

Bài Giảng Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 9'51"
MP3 filesize: 14.77 MB
Download Bài Giảng Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

Thứ Tư tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 29/03/2017
Artist: Thứ Tư tuần IV Mùa Chay A
Song title: Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 29/03/2017
Duration: 10'19"
MP3 filesize: 15.47 MB
Download Thứ Tư tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 29/03/2017 mp3

Bài Giảng Thứ Tư tuần IV TN - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Tư tuần IV TN
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 8'6"
MP3 filesize: 12.15 MB
Download Bài Giảng Thứ Tư tuần IV TN - Gx Phú Bình mp3

Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 31/03/2017
Artist: Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay A
Song title: Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 31/03/2017
Duration: 8'58"
MP3 filesize: 13.45 MB
Download Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 31/03/2017 mp3

TIN VUI HÀNG NGÀY - BÀI GIẢNG THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY.
Duration: 8'5"
MP3 filesize: 12.12 MB
Download TIN VUI HÀNG NGÀY - BÀI GIẢNG THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY. mp3

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Ga 7,1-2.10.25-30 - Lm JB Lê Thanh Hải CSsR 16/03/2018
Artist: Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Ga 7,1-2.10.25-30
Song title: Lm JB Lê Thanh Hải CSsR 16/03/2018
Duration: 6'48"
MP3 filesize: 10.20 MB
Download Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Ga 7,1-2.10.25-30 - Lm JB Lê Thanh Hải CSsR 16/03/2018 mp3

Bài Giảng giáo Lý Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay 2017 - Cha Thông
Artist: Bài Giảng giáo Lý Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay 2017
Song title: Cha Thông
Duration: 1 hours 16'13"
MP3 filesize: 114.33 MB
Download Bài Giảng giáo Lý Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay 2017 - Cha Thông mp3

Bài Giảng Thứ Ba tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Ba tuần IV Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 8'31"
MP3 filesize: 12.78 MB
Download Bài Giảng Thứ Ba tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

❤️ LỜI CHÚA - THỨ TƯ -TUẦN 4 MÙA CHAY
Artist: ❤️ LỜI CHÚA
Song title: THỨ TƯ -TUẦN 4 MÙA CHAY
Duration: 12'6"
MP3 filesize: 18.15 MB
Download ❤️ LỜI CHÚA - THỨ TƯ -TUẦN 4 MÙA CHAY mp3

Bài giảng thứ tư tuần III Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài giảng thứ tư tuần III Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 5'41"
MP3 filesize: 8.53 MB
Download Bài giảng thứ tư tuần III Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

Lời Chúa Mỗi Ngày - 09/03/2016 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Artist: Lời Chúa Mỗi Ngày
Song title: 09/03/2016 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Duration: 13'50"
MP3 filesize: 20.75 MB
Download Lời Chúa Mỗi Ngày - 09/03/2016 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ mp3

Thứ Năm tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 30/03/2017
Artist: Thứ Năm tuần IV Mùa Chay A
Song title: Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 30/03/2017
Duration: 10'1"
MP3 filesize: 15.03 MB
Download Thứ Năm tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 30/03/2017 mp3

Bài Giảng Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 9'51"
MP3 filesize: 14.77 MB
Download Bài Giảng Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

TIN VUI HÀNG NGÀY - BÀI GIẢNG THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY
Duration: 7'32"
MP3 filesize: 11.30 MB
Download TIN VUI HÀNG NGÀY - BÀI GIẢNG THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY mp3

Sống Đạo 89 - Oái ăm cuộc đời - Bài giảng Sống Đạo CN thứ IV mùa chay.
Artist: Sống Đạo 89 - Oái ăm cuộc đời
Song title: Bài giảng Sống Đạo CN thứ IV mùa chay.
Duration: 49'38"
MP3 filesize: 74.45 MB
Download Sống Đạo 89 - Oái ăm cuộc đời - Bài giảng Sống Đạo CN thứ IV mùa chay. mp3

Bài Giảng Thứ Tư tuần V Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Tư tuần V Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 8'26"
MP3 filesize: 12.65 MB
Download Bài Giảng Thứ Tư tuần V Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

Bài Giảng Thứ Tư tuần I Mùa chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Tư tuần I Mùa chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 5'41"
MP3 filesize: 8.53 MB
Download Bài Giảng Thứ Tư tuần I Mùa chay - Gx Phú Bình mp3

Thứ Ba tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 28/03/2017
Artist: Thứ Ba tuần IV Mùa Chay A
Song title: Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 28/03/2017
Duration: 8'58"
MP3 filesize: 13.45 MB
Download Thứ Ba tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 28/03/2017 mp3

Lời Chúa Mỗi Ngày - 31/03/2017 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Artist: Lời Chúa Mỗi Ngày
Song title: 31/03/2017 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Duration: 12'58"
MP3 filesize: 19.45 MB
Download Lời Chúa Mỗi Ngày - 31/03/2017 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ mp3

Bài Giảng Thứ Hai tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Hai tuần IV Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 7'56"
MP3 filesize: 11.90 MB
Download Bài Giảng Thứ Hai tuần IV Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 01/04/2017
Artist: Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay A
Song title: Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 01/04/2017
Duration: 9'21"
MP3 filesize: 14.02 MB
Download Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 01/04/2017 mp3

Thứ Hai tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 27/03/2017
Artist: Thứ Hai tuần IV Mùa Chay A
Song title: Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 27/03/2017
Duration: 7'47"
MP3 filesize: 11.68 MB
Download Thứ Hai tuần IV Mùa Chay A - Lm Giuse-Maria Lê Thanh Thiện Đạt CSsR www.dcctvn.org 27/03/2017 mp3

Bai Giang Thu Tu tuan IV Mua Chay
Duration: 25'16"
MP3 filesize: 37.90 MB
Download Bai Giang Thu Tu tuan IV Mua Chay mp3

Bài Giảng Thứ Năm tuần I Mùa Chay
Duration: 6'26"
MP3 filesize: 9.65 MB
Download Bài Giảng Thứ Năm tuần I Mùa Chay mp3

Thứ Tư Sau Chuúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
Duration: 1 hours 8'9"
MP3 filesize: 102.23 MB
Download Thứ Tư Sau Chuúa Nhật IV Mùa Chay Năm A mp3

SUY NIỆM LỜI CHÚA | THỨ 4 TUẦN I MÙA CHAY
Duration: 4'54"
MP3 filesize: 7.35 MB
Download SUY NIỆM LỜI CHÚA | THỨ 4 TUẦN I MÙA CHAY mp3

TIN VUI HÀNG NGÀY - BÀI GIẢNG THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
Duration: 9'11"
MP3 filesize: 13.78 MB
Download TIN VUI HÀNG NGÀY - BÀI GIẢNG THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY mp3

Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh - Ánh sáng đến từ trên cao, 20.4.2016
Duration: 6'17"
MP3 filesize: 9.43 MB
Download Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh - Ánh sáng đến từ trên cao, 20.4.2016 mp3

Thứ Tư Tuần IV Mua Chay Ga 5,17-30 _ Lm Micae Ngô Đình Vãn CSsR 13/03/2018 dcctvn.org
Duration: 7'5"
MP3 filesize: 10.62 MB
Download Thứ Tư Tuần IV Mua Chay Ga 5,17-30 _ Lm Micae Ngô Đình Vãn CSsR 13/03/2018 dcctvn.org mp3

Bài Giảng Thứ Sáu tuần II Mùa Chay - Gx Phú Bình
Artist: Bài Giảng Thứ Sáu tuần II Mùa Chay
Song title: Gx Phú Bình
Duration: 9'16"
MP3 filesize: 13.90 MB
Download Bài Giảng Thứ Sáu tuần II Mùa Chay - Gx Phú Bình mp3

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - năm B
Artist: Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay
Song title: năm B
Duration: 21'51"
MP3 filesize: 32.78 MB
Download Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - năm B mp3

Lời Chúa Mỗi Ngày - 11/03/2016 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Artist: Lời Chúa Mỗi Ngày
Song title: 11/03/2016 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Duration: 12'58"
MP3 filesize: 19.45 MB
Download Lời Chúa Mỗi Ngày - 11/03/2016 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ mp3

Thứ Tư tuần thứ I Mùa Chay năm A - Lm Giuse Phạm Quốc Giang CSsR www.dcctvn.org 08/03/2017
Artist: Thứ Tư tuần thứ I Mùa Chay năm A
Song title: Lm Giuse Phạm Quốc Giang CSsR www.dcctvn.org 08/03/2017
Duration: 5'8"
MP3 filesize: 7.70 MB
Download Thứ Tư tuần thứ I Mùa Chay năm A - Lm Giuse Phạm Quốc Giang CSsR www.dcctvn.org 08/03/2017 mp3

Giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay 18g 30 – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR 11/03/2018
Duration: 20'35"
MP3 filesize: 30.88 MB
Download Giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay 18g 30 – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR 11/03/2018 mp3

Thứ Ba Tuần IV Mua Chay Ga 5,1-3a.5-16 _ Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR 13/03/2018
Duration: 7'31"
MP3 filesize: 11.28 MB
Download Thứ Ba Tuần IV Mua Chay Ga 5,1-3a.5-16 _ Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR 13/03/2018 mp3

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C
Duration: 6'50"
MP3 filesize: 10.25 MB
Download Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C mp3

Lời Chúa Mỗi Ngày - 01/04/2017 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Artist: Lời Chúa Mỗi Ngày
Song title: 01/04/2017 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ
Duration: 12'4"
MP3 filesize: 18.10 MB
Download Lời Chúa Mỗi Ngày - 01/04/2017 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ mp3

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Lm JB Lê Đình Phương CSsR 15/03/2018
Artist: Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Thánh Clêmentê Maria Hofbauer
Song title: Lm JB Lê Đình Phương CSsR 15/03/2018
Duration: 13'11"
MP3 filesize: 19.77 MB
Download Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Lm JB Lê Đình Phương CSsR 15/03/2018 mp3

Suy niệm Mùa Chay - Thứ Tư Tuần Thánh
Duration: 8'4"
MP3 filesize: 12.10 MB
Download Suy niệm Mùa Chay - Thứ Tư Tuần Thánh mp3

GDTM - Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 10/3/2018
Artist: GDTM
Song title: Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 10/3/2018
Duration: 1 hours 1'10"
MP3 filesize: 91.75 MB
Download GDTM - Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 10/3/2018 mp3

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B - Bài giảng của Đức Cha Khảm
Artist: Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B
Song title: Bài giảng của Đức Cha Khảm
Duration: 1 hours 4'12"
MP3 filesize: 96.30 MB
Download Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B - Bài giảng của Đức Cha Khảm mp3

Bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay mới Nhất của Đức Cha Khảm 2018
Duration: 1 hours 7'45"
MP3 filesize: 101.62 MB
Download Bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay mới Nhất của Đức Cha Khảm 2018 mp3

Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay - năm B
Artist: Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay
Song title: năm B
Duration: 19'6"
MP3 filesize: 28.65 MB
Download Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay - năm B mp3

Thứ Hai tuần IV Mùa Chay (Ga 4, 43-54) _ Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 12/03/2018 www.dcctvn.org
Duration: 9'1"
MP3 filesize: 13.53 MB
Download Thứ Hai tuần IV Mùa Chay (Ga 4, 43-54) _ Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 12/03/2018 www.dcctvn.org mp3

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B - Bài giảng của Đức Cha Khảm
Artist: Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B
Song title: Bài giảng của Đức Cha Khảm
Duration: 1 hours 21'40"
MP3 filesize: 122.50 MB
Download Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B - Bài giảng của Đức Cha Khảm mp3

Thứ Tư tuần thứ III Mùa Chay năm A - Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR www.dcctvn.org 22/03/2017
Artist: Thứ Tư tuần thứ III Mùa Chay năm A
Song title: Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR www.dcctvn.org 22/03/2017
Duration: 3'57"
MP3 filesize: 5.93 MB
Download Thứ Tư tuần thứ III Mùa Chay năm A - Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR www.dcctvn.org 22/03/2017 mp3

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B - Bài giảng của Đức Cha Khảm
Artist: Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B
Song title: Bài giảng của Đức Cha Khảm
Duration: 1 hours 4'20"
MP3 filesize: 96.50 MB
Download Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B - Bài giảng của Đức Cha Khảm mp3

Bài Giảng Thứ Hai tuần V Mùa Chay
Duration: 7'1"
MP3 filesize: 10.53 MB
Download Bài Giảng Thứ Hai tuần V Mùa Chay mp3

Lời Chúa Mỗi Ngày - 04/04/2017 Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Năm lẻ
Artist: Lời Chúa Mỗi Ngày
Song title: 04/04/2017 Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Năm lẻ
Duration: 13'45"
MP3 filesize: 20.62 MB
Download Lời Chúa Mỗi Ngày - 04/04/2017 Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Năm lẻ mp3